Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 74480731. Deze kunt u hieronder downloaden of desgevraagd worden de algemene voorwaarden u kosteloos toegezonden.