Disclaimer

Deze website is met zorg gemaakt. We streven ernaar correcte informatie te verschaffen, maar kunnen er niet voor instaan dat de informatie steeds juist, volledig of actueel is. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van ANFY B.V.

Opmerkingen over deze website kunt u richten per e-mail aan info@anfy.nl.